Il-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali Anthony Agius Decelis ippresieda l-Laqgħa tal-Presidenti tal-Kumitati għall-Affarijiet Soċjali


24-Mar-2017
 

Fl-24 ta’ Marzu 2017, il-Kamra tar-Rappreżentanti Maltija osptitat it-tielet laqgħa tad-dimensjoni parlamentari tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li laqqgħet madwar 80 delegat minn madwar l-Ewropa kollha biex jiddiskutu l-kwistjonijiet tal-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Fid-diskors tal-ftuħ tiegħu, il-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali, l-Onor. Anthony Agius Decelis, tkellem dwar l-importanza li l-Istati Ewropej jingħaqdu flimkien biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati mal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Huwa saħaq li ma nistgħux naċċettaw il-fatt li hemm individwi li jħossuhom soċjalment esklużi sempliċement abbażi ta’ razza, tal-ġeneru jew tar-reliġjon tagħhom. L-Ewropa għandha taħdem biex  tkun aktar inklużiva u l-minoritajiet, bħall-migranti, m'għandhomx jintesew.

Il-laqgħa tal-Presidenti tal-Kumitati dwar l-Affarijiet Soċjali ttrattat il-kwistjonijiet tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fid-dawl tal-fatt li l-UE stabbiliet l-2020 bħala s-sena mira li fiha 20 miljun persuna għandhom jinħarġu mill-istat ta' faqar u/jew esklużjoni soċjali. Dan l-impenn li ħadu l-mexxejja tal-UE ġie b'riżultat tal-istatistika allarmanti li turi aktar minn 120 miljun persuna fl-Ewropa li jinsabu f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali. 

Il-parteċipanti evalwaw il-kisbiet tal-Ewropa, kif ukoll il-fejn trid tasal u l-kif qed tippjana biex tasal fejn tixtieq. Is-sessjonijiet ittrattaw ukoll il-ħidma lejn Ewropa aktar inklużiva, dak li jagħmel lil individwu soċjalment eskluż u r-rendikont tal-politiki tal-Ewropa 2020. Il-laqgħa ngħatat bidu permezz ta’ indirizz bil-video mill-Kummissarju Marianne Thyssen li tat ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni attwali u ħeġġet lill-Membri preżenti biex jaħdmu lejn Ewropa aktar inklużiva.

Waqt is-sessjonijiet, il-Presidenti u l-membri tal-kumitati relevanti kellhom l-opportunità li jiskambjaw l-aħjar prattiki li għenu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-eskluzjoni soċjali fil-pajjiżi respettivi tagħhom.

Għal-laqgħa attendew ukoll il-membri tal-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali tal-Kamra tar-Rappreżentanti Maltija, l-Onor. Godfrey Farrugia u l-Onor. Paula Mifsud Bonniċi, li pparteċipaw b’mod attiv waqt is-sessjonijiet.